Regulamin

o sterydach

Wszystko co powinno się o nich wiedzieć.

cennik

Ceny zawsze aktualne i najkorzystniejsze.

wysyłka

Szczegóły

§ 1 Definicje 

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. 

3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca i Administrator  w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: 

 a) firmę kurierską; 
 b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat); 
 c) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie;

4. Zamówienie -
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Strony Internetowej Sterydownia.pl

 1. Wszelkie prawa do Strony  Internetowej (sterydownia.pl), w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej , a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sterydownia.pl w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) 

 2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sterydownia.pl to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa  jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. 

 3. Strona stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Sterydownia, zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej  na urządzeniach końcowych . Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego  oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sterydownia.pl

 4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sterydownia.pl należy to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej . 

 5. Każde zamówienie jest jednorazowe. Oznacza to , że administator nie zbiera , nie zapisuje i nie przechowuje danych użytkownika kontaktującego się za pośrednictwem strony lub drogą email.

 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Strony Internetowej Sterydownia.pl lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Administratora, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. 

 7. Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione, dlatego każda osoba powinna nadać drogą elektroniczną wiadomość o otrzymaniu paczki  , wtedy dane zostają trwale usunięte. 
Każdy  powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
§ 3 Zamówienia 

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sterydownia.pl nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży drogą email.

 2. Każdy może składać zamówienia na Stronie Internetowej za pośrednictwem  poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

 3. Każdy po kontakcie drogą poczty elektronicznej email otrzyma ofertę indywidualną zgodną z wybranymi produktami z cennika.

4. Każdy składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sterydownia.pl , kompletuje zamówienie wybierając nazwę, którą jest zainteresowany podając pełną listę drogą elektroniczną.

5. Rabaty są nadawane indywidualnie i zależą od wielkości jak i kwoty całości zamówienia.

6. Każde zamówienie jest pakowane osobno.

7. Nie łączymy zamówień.

8. Po dokonaniu przelewu należy podać dane do wysyłki.

§ 4 Płatności 

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sterydownia.pl zamieszczone przy danej nazwie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z tzw. Umową sprzedaży, o których będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia drogą elektroniczną drogą email. 

 2. Osoba zamawiająca może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: 
 a) przelew bankowy na rachunek bankowy przedstawiony drogą email (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy );

3. Osoba zamawiająca jest każdorazowo informowana  o terminie w jakim jest zobowiązana dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej zawartej wiadomości w email.

4. Termin na dokonanie płatności to max 3 dni robocze, jeżeli nie został uwzględniony inny indywidualny termin płatności.

 5. W wypadku niewywiązania się z płatności w terminie, wyznaczany jest dodatkowy termin na dokonanie płatności . Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu zamówienie przepada bezpowrotnie.
INFORMACJE OGÓLNE 

Wszystkie zawarte na stronie materiały zostały dostarczone przez właścieciela strony i są powszechnie dostępne w internecie. 

Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać wykorzystane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. 

Opisy mogą się powtarzać względem stron o podobnej tematyce. Strona ma charakter infomacyjny i nie nakłania oraz nie zmusza do stosowania produktów opisanych w udostępnionych materiałach.

Produkty tego rodzaju są przeznaczone dla osób powyżej 18-go roku życia.

(c)2018- 2020, Wszelkie Prawa Zastrzeżone


Właściciel jak i Twórca zrealizowanego projektu nie nakłania do stosowania dopingu. 

 STRONA O CHARAKTERZE INFORMACYJNYM DLA OSÓB POWYŻEJ 18 lat.